17 juni 2011

Midroc Electro - nu i Gällivare

Som ett led i en strategi att stärka sin position i ett av landets mest intressanta industriområden har Midroc Electro förvärvat elinstallationsverksamheten ingående i Eriksson Center i Gällivare AB.

Verksamheten har 17 anställda och är etablerad i Gällivare sedan mer än 50 år. Midroc Electro ser den verksamheten, och inte minst det kunnandet som finns hos personalen, som en viktig komponent i ambitionen att vara kundernas förstahandsval.

- Förvärvet stärker vår närvaro i Norra Norrland och ligger helt i linje med vår strategi att erbjuda marknaden den helhet och enkelhet som kunderna efterfrågar, säger Mats Axelsson, divisionschef hos Midroc Electro.

Han menar att kombinationen av Midroc Electros storlek och resurser samt Eriksson Centers lokala förankringen och starka etablering på marknaden gör att framtiden ser extremt intressant ut. Den allt starkare närvaron i Norra Norrland ökar Midroc Electros redan stora förmåga att driva stora projekt.

Elinstallationsverksamheten i Eriksson Center, som i huvudsak utför montage, service och underhåll av elanläggningar, har övertagits från den 7 juni.

- Vi är glada, att efter 56 års installationsverksamhet få tillhöra Midroc Electro och ha möjlighet att erbjuda våra kunder ett breddat kunnande. Vi är säkra på att personalens erfarenhet och kompetens kommer att uppskattas och utvecklas vidare i framtiden, säger Kurt Eriksson, delägare, Eriksson Center.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mats Axelsson
Divisionschef Nord, Midroc Electro AB
tel 010-470 7270

Kurt Eriksson
Delägare, Eriksson Center i Gällivare AB
tel 0970-669 62

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här