11 mars 2011

Midroc Electro förvärvar i Umeå

Midroc Electro har förvärvat Styr- & Reglerprojekt AB och Tegs El AB i Umeå. Bolagen har 17 anställda och är etablerade i Umeå.

Styr- & Reglerprojekt AB och Tegs Elinstallationer AB har en stark etablering på marknaden i Umeå. Bolagen, som i huvudsak utför konstruktion, montage, service och underhåll av elanläggningar och fastighetsautomation har förvärvats av Midroc Electro. Verksamheten med 17 anställda har övertagits från den 1 mars.

- Förvärvet av Styr- & Reglerprojekt AB och Tegs Elinstallationer AB ligger helt i linje med vår strategi att erbjuda marknaden ett komplett utbud av installation, service och fastighetsautomation. Förvärvet stärker vår närvaro i Norrland, säger Mats Axelsson, divisionschef hos Midroc Electro.

Styr- & Reglerprojekt och Tegs Elinstallationer, som har en stor och bred kundkrets, erbjuder marknaden en komplett leverans av fastighetsautomation och elinstallationer från projektering och installation till långsiktiga serviceavtal.

- Vi är glada, att efter 18 års entreprenadverksamhet få tillhöra Midroc Electro och ha möjlighet att erbjuda våra kunder ett breddat kunnande. Vi är säkra på att personalens erfarenhet och kompetens kommer att uppskattas och utvecklas vidare i framtiden, säger Mats Eriksson, tidigare ägare av Styr- & Reglerprojekt och Tegs Elinstallationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Axelsson
Divisionschef Nord, Midroc Electro AB,
010-470 7270

Mats Eriksson
Styr- & Reglerprojekt AB, Tegs Elinstallationer AB
090-13 99 70

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här