29 mars 2011

Nytt serviceavtal med Landstinget Värmland

Avdelning Kommunikation & Säkerhet i Värmland har tecknat serviceavtal med Landstinget i Värmland.

Serviceavtalet gäller kallelsesignal, brandlarm samt passersystem för nybyggda Hus 1 och Hus 2 inom Centralsjukhuset i Karlstad. Avtalet innefattar beredskap samt årligt underhåll.

  • Hus 1 = Psykiatrihus som består av 4 huskroppar.
  • Hus 2 = Innehåller medicinsk service, laboratorium och vårdavdelning.

Mer om de nya vårdavdelningarna finns att läsa hos Landstinget i Värmland.

För mer information, vänligen kontakta:

Morgan Johansson
Avdelningschef Kommunikation & Säkerhet Värmland,
010-470 76 38, eller via e-post.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här