28 januari 2011

Ett av Nordens största energiprojekt

E.ON och Midroc Project Management leder tillsammans ett av Nordens största energiprojekt.

Midroc Project Management har från start fått förtroendet att planera, leda, styra och deltaga i projektgenomförandet av Åbyverkets nya enhet för kraftvärmeproduktion i Örebro.

Uppdraget omfattar samtliga discipliner i ett komplett och komplext energiprojekt, från de tidiga skedena, förstudie och rivning av befintlig anläggning, till driftsatt och överlämnad operativ anläggning.

I förstudien ingår utredning av alternativ lokalisering och teknik, miljöansökan, planering, projektstyrning och framtagande av en komplett projektbudget. Delar av befintlig anläggning har scannats och integrerats i en tredimensionell modell.

Under projektgenomförandet tar Midroc Project Management, i samråd med E.ON, ansvar för samordning av samtliga tekniska discipliner, planering, projektstyrning, administration, upphandling, ekonomi, installation och driftsättning.

För mer information kontakta gärna:

Roy Svantesson
Affärsområdeschef Energi på Midroc Project Management
telefon 010-470 71 58

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här