14 november 2011

EkoTec på (järnvägs)spåret

EkoTec har genomfört ett saneringsuppdrag med direkt koppling till järnvägen.

Det handlade om lokverkstaden i Malmö där tankanläggningen för lok behövde saneras och moderniseras för att klara nuvarande miljökrav. Beställare var EuroMaint Rail AB.

Uppdraget omfattade rivning av tankanläggningens befintliga spillplatta samt sanering av 700 ton förorenad jord. Denna jord fraktades till behandlingsanläggning i Malmö. Därefter ingick även montage av en ny oljeavskiljningsanläggning med täta uppsamlingsytor och gjutning av ny spillplatta.

Vid Malmö Central

Arbetet utfördes under två månaders tid med start i slutet av augusti. Under tiden var det full aktivitet i området, som ligger i närheten av Malmö Central, med undantag för ett stickspår till tankanläggningen som togs ur bruk.

- Ett intressant jobb både med tanke på att det handlade om järnvägen, men också för att så många olika moment samt samordning med alla inblandade parter ingick i vårt uppdrag, säger Henrik Ekman, EkoTec.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här