01 juni 2010

Midroc Electro i samarbete med Leksands kommun

Midroc Electro och Leksands Kommun har tecknat ramavtal gällande säkerhetssystem.

Det handlar om ett samordnat system för passage- och inbrottslarm, där vi tillsammans ska ta fram systemhandlingar och budgetar. Arbetet ska bedrivas som en partnering.

Projektet startar nu och den första etappen är att installera inbrotts- och passageanläggning i Leksands Kommunhus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Holting 
Projektingenjör Midroc Electro Dalarna,
Telefon 010-470 75 27 eller Lars Holting

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här