02 februari 2010

Midroc Electro har tecknat ramavtal med Areva för projekt Plex

Projekt Plex gäller modernisering av Oskarshamn reaktor 2 och är ett av de större projekten inom kärnkraften de närmaste åren. Under 2011 kommer de största jobben att utföras.

I avtalet ingår även tjänstekategorier från Midroc Electros systerbolag Metalock, Alucrom och Engineering.

För mer information vänligen kontakta

Rolf Schrötter
010-470 75 98 eller via e-post Rolf Schrötter

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här