11 mars 2010

Kävlinges nya polisstation invigd

Idag invigdes Kävlinges nya polisstation. Den nya stationen är ett av de första projekten i den nya stadsdelen Kävlinge östra centrum.

Midroc påbörjade under 2009 en ombyggnad av den s k Skanekhallen som nu står klar. Den nya polisstationen är färdiginredd och polismyndigheten har flyttat in i sina nya lokaler. Den är totalt ca 1 000 kvadratmeter stor. I lokalerna finns, förutom en kontorsdel, även en utbildningslokal och ett garage.

Idag invigdes den nya stationen under högtidliga former. Både polisens egen kör och musikkår medverkade tillsammans med representanter för Midroc, Polismyndigheten och Kävlinge kommun.

Peter Suhr från Midroc, Pia Almström från Kävlinge kommun samt Tommy Sverngard från Polismyndigheten i Skåne klippte gemensamt av det blågula bandet inne i garaget.

Fortsatt utveckling av den nya stadsdelen

Polisstationen ligger väl placerad i det gamla industriområdet som nu står inför en omvandling till en ny stadsdel.

Kävlinge östra centrum kommer att bli en modern och grön kvartersstad med uppemot 1 300 bostäder, verksamhetslokaler, service, handel, förskolor och grundskola.

Detaljplanen för området beräknas klar under 2010. Exploateringsarbeten för gator, vatten och avlopp samt parker kommer att påbörjas under våren 2011. De första bostäderna beräknas därefter vara klara för inflyttning under 2012.

Nya projekt planeras

Under det senaste året har Midroc byggt om lokaler till storkök inom området där 300 skolmatsportioner tillagas varje dag till en friskola i Löddeköpinge. Redan till hösten vill HC Education även öppna både en förskola och grundskola i Kävlinge östra centrum.

Midroc planerar också för en livsmedelsbutik i området.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här