28 april 2009

Rivning och sanering i Marstrand

EkoTec har genomfört en sanering av en kombinerad bensinstation och sjömack i Marstrand på Västkusten på uppdrag av Statoil.

I uppdraget ingick rivning av skärmtak, cisterner, rörledningar och elkablar samt delar av brygga och förrådsbyggnader. Arbetet som genomfördes under mars-april omfattade även återställning av kaj, brygga och asfaltsytor. Kvar på området finns en butiksbyggnad.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här