06 maj 2009

Ökad kapacitet i Växjö

Behandlingsanläggningen i Växjö har fått rejält ökad mottagningskapacitet.

Ekotecs mottagning av förorenad jord i Växjö är Härringatorps avfallsanläggning med Växjö kommun som samarbetspartner. Kommunen har nu fått utökat tillstånd som innebär högre mottagningskapacitet och även möjlighet att ta emot metallförenade massor.

-Detta är mycket positivt för Ekotecs egna projekt eftersom mottagningskapaciteten i denna del av Sverige varit begränsad. Vi kan även fungera som länk för övrig mottagning, säger Peter Nordlinder, ansvarig för Ekotecs mottagningsanläggningar.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här