08 maj 2009

Midroc utvecklar Hyllie mässa och 175 bostäder i Hyllie

Midroc Property Development arbetar med två utvecklingsprojekt i Hyllie; en mässanläggning i den norra delen och bostäder utmed den öst-västliga gatan.

- Detaljplanearbetet för mässanläggningen pågår för fullt berättar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Om nödvändiga myndighetsbeslut fattas i enlighet med tidplanen så kan vi börja bygga vid årsskiftet 2010/2011. Vår samarbetspart easyFairs kommer att arrangera den första mässan efter årsskiftet 2011/2012.

Mässanläggningen kommer att bestå av en mässhall på 15 000 kvm inkluderande servicelokaler på 2 000 kvm samt konferensavdelning och kontor på 1 000 kvm. I anslutning till mässhallen ska ytterligare ca 4 000 kvm lokaler uppföras för kontor/handel/service. Midroc räknar med att samarbeta med Malmö Arena avseende evenemangsplanering, restaurangverksamhet och nyttjande av ytor.

Utvecklingen av Midrocs bostäder i Hyllie ligger längre fram i tiden. Byggstart sker först 2011/2012.

- Vi vill skapa ljusa lägenheter med spännande arkitektur och fokus på social och ekologisk hållbarhet berättar Anders Koch, affärschef i Midroc Property Development. Midroc kommer att uppföra tre bostadsprojekt längs den öst-västliga gatan med sammanlagt ca 175 bostäder. Det blir en stadsmässig bebyggelse med 4-6 våningar höga flerbostadshus på ett mycket attraktivt läge.

Ytterligare information

Magnus Skiöld, vd
010-470 74 05, 070-445 35 33

Anders Koch, affärschef
010-470 74 15, 070-445 35 34

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här