14 januari 2009

Midroc tecknar avtal med mässarrangören EasyFairs

Midroc Property Development och det internationella mässarrangemangsföretaget easyFairs har tecknat ett avtal avseende uthyrning och managementansvar av en ny mässanläggning i Malmö.

- Planeringen av den nya mässhallen vid Hyllie kan nu komma igång på allvar, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Läget är extremt bra vid citytunnelstationen i Hyllie. Vi räknar med att kunna samarbeta med Malmö Arena avseende evenemangsplanering, restaurangverksamhet och nyttjande av ytor. Dessutom kan vi uppnå synergieffekter med World Trade Centers verksamhet, som ägs av Midroc.

Mässanläggningen kommer att bestå av en mässhall på 15 000 kvm, servicelokaler på 2 000 kvm samt konferensavdelning och kontor på 1 000 kvm. I anslutning till mässhallen ska ytterligare ca 4 000 kvm lokaler uppföras för kontor/handel/service.

- Som internationellt mässföretag så tror vi på easyFairs att Malmö och Öresund är Nordens mest expansiva region i framtiden, säger Peter Wanderydz, vd för easyFairs i Norden. Vi gör redan idag mellan fem och sju fackmässor årligen i Malmö, och vi avser att öka vårt engagemang. Därför är det naturligt att vi även tar management-ansvaret för den nya multihallen som byggs i Hyllie. Förutom egna mässor så ser vi stora möjligheter att locka till oss andra typer av events, som större kongresser och idrottstävlingar, tillsammans med Malmö Arena.

Midroc avser att börja bygga under 2011, under förutsättning att nödvändiga myndighetsbeslut fattas. Från och med årsskiftet 2011/2012 kan mässor genomföras i den nya anläggningen. Under tiden kommer easyFairs att driva sina mässor i Malmö i tillfälliga lokaler.

- Det är viktigt för Malmö Stad att behålla de attraktiva mässorna i kommunen, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö Stad. En avsiktsförklaring mellan Midroc och easyFairs känns därför mycket bra. Den nya mässan blir ett mycket viktigt tillskott i den fortsatta utbyggnaden av evenemangs- och besöksnäringen i Malmö. Lokaliseringen vid citytunnelstationen i Hyllie intill evenemangsarenan Malmö Arena samt nära det övergripande vägnätet skapar goda förutsättningar för besökaren.

Ytterligare information:

Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development AB
tel 010-470 74 05, 070-445 35 33
Peter Wanderydz, vd i Easyfairs Scandinavia AB
tel 031- 89 41 15, 070-712 20 63

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här