20 november 2009

Hedersomnämnande för Gröna gårdar

Midroc har tillsammans med Swecos Landskapsarkitekter erhållit hedersomnämnande för tre bostadsgårdar i Västra Hamnen i Malmö.

Tävlingen Gröna Gårdar - Vilda Grannar syftar till att uppmärksamma goda exempel på biologisk mångfald i en stad.

I samband med utvecklingen av bostadsområdet Flagghusen i Västra Hamnen i Malmö utlyste Malmö stad en tävling om vilken gård som på bästa sätt gynnar den biologiska mångfalden. Samtidigt skulle gården ha ett tilltalande utseende och var användbar för den mänskliga brukaren.

Grönytefaktor och gröna punkter användes för första gången i Sverige på Bo01 (bomässan 2001) i Malmö. I det nya bostadsområdet Flagghusen, som också är en utveckling av hållbart byggande, har Malmö stad arbetat vidare på idén att skapa biologisk mångfald.

Juryn har bestått av experter för Centrum för Biologisk mångfald, Institutet för hållbar stadsutveckling, Lunds kommun och Naturskyddsföreningen.

Istället för att utse en vinnare har sex hedersomnämnanden delats ut. Juryn hade gärna sett ytterligare biotoper, frukbärande träd och buskar samt djurbon.

Midrocs projekt har fått tre av totalt sex hedersomnämnanden. Det är bostadsgårdarna till Brf Sjöbjörnen och Brf Sjöormen som erhållit dessa. Midrocs gårdar har gestaltats av Swecos landskapsarkitekter Sara Schlyter och Peter Krigström.

Ytterligare information

Karin Skiöld
010-470 74 02, 070-445 36 2

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här