30 september 2008

Oljesanering på Karolinska

Ekotec har fått ett nytt uppdrag i Stockholm avseende sanering efter ett oljeutsläpp i Solna.

Vid Karolinska vägen i Solna skall man bygga ett nytt parkeringsdäck till sjukhuset under vintern 2008/2009. I marken har där legat två större betongkassuner i betong för lagring av eldningsolja.

Ekotec har fått i uppdrag av Locum AB att riva dessa betongkassuner samt sanera marken från ett oljeutsläpp.

De oljeförorenade jordmassorna transporteras till Ekotecs behandlingsanläggning i Södertälje.

Saneringen genomförs under augusti-oktober 2008.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här