07 oktober 2007

Sanering av transformatorstation på gång

Arbetet med att sanera marken och riva alla betongfundament och oljefångstgropar på Vattenfalls transformatorstation Konti-Skan 1 har nu kommit en bit på väg.

Anläggningen ligger i Stenkullen, utanför Lerum. EkoTecs uppdragsgivare är Svenska Kraftnät. Totalt skall cirka 4000 ton jordmassor och 2000 ton betong hanteras i projektet.

Jordmassorna har förorenats av transformatorolja och kommer att transporteras bort och behandlas biologiskt vid vår anläggning på Sobacken i Borås. Entreprenaden utförs under hösten 2007.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här