05 mars 2007

Sanering av oljedepån i Sala

Nu har cirka 16 000 ton förorenad jord schaktats bort.

I uppdraget ingår rivning av cisterner och fundament, sanering av mark och grundvatten samt återställning. Kund är Preem Petroleum AB.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här