02 april 2007

Prisutvecklingen inom byggsektorn kan inte fortsätta

Inom ramen för World Trade Center Malmös verksamhet har tio bostads- och fastighetsutvecklingsbolag i Skåne genomfört en Trade Mission till Stuttgart i Tyskland.

Detta i syfte att utveckla samarbete med tyska entreprenörer och leverantörer inom byggsektorn. Resan genomfördes i samarbete mellan WTC Malmö, WTC Stuttgart och WTC Köln.

De två senaste årens kostnadsutveckling inom byggmaterialsektorn har varit kraftig med kostnadsökningar på upp till 40 %. Det har fått bostads- och fastighetsbolag att reagera och söka nya vägar för sina inköp.

- Gränsen är definitivt nådd, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property
Development. Vi kommer inte att kunna sätta igång nya byggprojekt, trots ett gynnsamt ränteläge, om den här utvecklingen fortsätter. Kalkylerna går inte längre ihop. Betalningsviljan hos kunderna ökar inte i takt med de höjda kostnaderna.

Totalt deltog ett tiotal bostads- och fastighetsbolag: MKB, HSB, SBC, Midroc Property Development, Tornahem, Wikeborg & Sander, Kärnhem, ByggVesta, Sundprojekt, Annehem och Open House.

Den här så kallade Trade Mission är den första i WTC Malmös regi, som kommer att åtföljas av fler resor för såväl bygg- och fastighetsbranschen som för andra branscher.

- Vi ser den här resan som en fortsättning på det arbete som redan pågår för att hitta internationella entreprenörer och leverantörer, säger Hans Norgren, byggchef på MKB. Det är den enda möjligheten vi har med den prisutveckling som råder i Sverige. Både tillsammans och som enskilda företag måste vi titta på detta.

- Jag tror att alla deltagare kommer att träffa något eller några avtal tack vare resan. Under ett par dagar har vi träffat ett 20-tal entreprenörer och leverantörer. Vi har själva knutit kontakt med flera företag som vi kommer att börja samarbeta med.

Ytterligare information:

Magnus Skiöld, vd
040-35 15 05, 070-445 35 33

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här