29 augusti 2007

Oljeskada i Munka-Ljungby åtgärdas

Under augusti-september sanerar EkoTec marken efter ett oljeläckage under och utanför en byggnad i Munka-Ljungby i Skåne.

Arbetet utförs på uppdrag av Länsförsäkringar och omfattar delvis rivning av byggnaden, schaktning, transport och behandling av förorenade massor samt återställning av byggnad och markytor.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här