11 januari 2007

Midroc förvärvar NCCs andel i Västra Hamnporten, Malmö

Fastighetsutvecklingsbolaget Midroc Property Development förvärvar NCCs 50-procentiga andel av det samägda exploateringsbolaget Västra Hamnporten KB.

Exploateringsbolaget bildades år 2000 i syfte att utveckla ett sammanhängande markområde i Västra Hamnen i Malmö. Totalt bedömdes byggrätterna uppgå till cirka 60 000 kvadratmeter inom kvarteret Bilen 8.

Under åren har två detaljplaner för kontor och bostäder tagits fram, och byggrätterna sålts till Midroc respektive NCC. Detaljplanering pågår för den kvarvarande marken som ligger i direkt anslutning till World Trade Center Malmö. Avtalet innebär att Midroc förvärvar NCCs andelar, 50 %, i det gemensamt ägda bolaget Västra Hamnporten KB och därmed självt utvecklar området framöver. Samtidigt förvärvar NCC en del av fastigheten Bilen 8.

- Det här är ett viktigt exploateringsområde för oss, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Vi kan nu påbörja planeringen av ytterligare byggnation i området. Vi fortsätter utveckla World Trade Center med nya kontorshus och vi planerar för bostäder på toppenläge med utsikt över Öresund.

Ytterligare information:

Magnus Skiöld, vd
040-35 15 02, 070-445 35 33

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här