01 juni 2007

Många nya bostäder i förslag för Kävlinge

Samtliga tre arkitektkontor föreslog många nya bostäder i sina gestaltningar av Swedish Meats-området i Kävlinge.

I går presenterades förslagen för kommunledningen och fastighetsutvecklingsbolaget Midroc Property Development.

De tre arkitektkontoren; White Arkitekter i Malmö, Fojab Arkitekter i Lund och Sweco FFNS Arkitekter i Helsingborg presenterade igår sina idéer för representanter från Kävlinge kommun och Midroc. Arbetet ingick i ett så kallat parallellt uppdrag som kommer utgöra underlag för den blivande detaljplanen.

Förslagen omfattar det område som idag rymmer den stora slakterifastigheten samt fastigheten med det gamla huvudkontoret. Alla tre förslagen innehöll hela områden för bostäder, centrumhandel och verksamheter, och förslagen tog tillvara närheten till järnvägsstationen. Andelen bostäder var hög, mellan 800 och närmare 2 000 stycken. Samtliga förslag hade också bevarat vissa kulturhistoriskt intressanta byggnader, såsom Båghallen.

- Vi tror att området kommer att attrahera en bred målgrupp, från barnfamiljer till pensionärer, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development. Vi kommer att få plats med såväl skola och förskola som vanliga bostäder, senior- och vårdbostäder.

Nu kommer Midroc och representanter från Kävlinge kommun att bedöma förslagen och bestämma fortsättningen.

- Troligen kommer vi att gå vidare med de bästa bitarna ur vart och ett av förslagen. Det är vår förhoppning att vi kan ha en detaljplan klar för stora delar av området om ungefär ett år, vilken möjliggör byggnation för bostäder, centrumhandel och verksamheter, avslutar Magnus
Skiöld.

Ytterligare information:

Karin Skiöld, informationschef
040-35 15 02, 070-445 36 29

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här