Belysnings-installasjoner

Utviklingen innen belysning har gjort at vi ser helt annerledes på formålet med belysning i dag. Nå handler det om mye mer enn å bare lyse opp et rom, også når vi snakker om de enkleste lysinstallasjonene. Ting som energibesparelse og miljøforbedringer er i dag faktorer som påvirker hvordan man tenker på belysning.

Fullskala leverandør innen elektro og teknologi • Jobber lokalt og nært • Kontinuerlig fokus på sikkerhet