Ekeberg Idrettshall

En moderne fleridrettshall med tilhørende garderober, dommerrom, vaktrom og lagerdel.

Hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Vår ansvarlige prosjektleder: Øyvind Pedersen
og vår ansvarlige basmontør: Svein Monrad Knudsen


Gjennomgående er bygningen prosjektert og levert med avanserte og moderne tekniske løsninger, herunder reservekraftanlegg, automasjon/SD, bus-lys styring, LED belysning, IKT/nettverk, brannalarm/talevarsling/nødlysanlegg, adgangskontroll, pasientsignalanlegg, lydanlegg, teleslyngeanlegg m.m.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Finstadtunet Sykehjem

Finstadtunet sykehjem – ett moderne sykehjem med ca 50 beboerrom, adm/personal rom, opphold og aktivitetsrom, samt treningssenter og basseng.

Les neste case