BAMA Tranby

Fabrikk og kontor på 32.000m2.

Anlegget vil når det står ferdig bestå av fabrikk- og kontorarealer på til sammen 32.000m2 og ivareta råvaremottak, produksjon / pakking og distribusjon av ferskforedlede salater og blomster. Bakgrunnen for å bygge Bama Tranby er behovet for å øke kapasiteten og samlokalisere et antall mindre fabrikker.

Bama Tranby designes for BREEM «Very good» og har høye krav til hygiene, arbeidsmiljø, effektive logistikkløsninger og bærekraft.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

ASKO Oslofjord

Lagerbygg med gulvareal på 54.000 m2.

Les neste case