Tjockoljesanering på industri

Teknikkrävande sanering efter oljeläckage från en oljecistern.

Förorening: Tjockolja
Mängd: 50 kubikmeter
Metod: Grävning och återvinning

Bakgrund

Ca 50 kubikmeter tjockolja hade läckt ut från en oljecistern. Läckaget var beläget på ett ställe med t ex många rör som gjorde det svårt att komma åt oljan med konventionella metoder.

Genomförande

Tjockoljan, med en konsistens som påminde om smör, grävdes upp – delvis för hand – och lastades i en container. I botten på containern fanns ångslingor som värmde upp oljan som därmed åter fick en flytande konsistens. Efter filtrering i kundens regi kunde oljan pumpas tillbaka i den intilliggande oljecisternen för återanvändning. Området återställdes med nytt gruslager.

Resultat

Arbetena utfördes enligt plan under våren 2012. Totalkostnaden för entreprenaden blev betydligt lägre än vad det skulle ha kostat att skicka oljan till destruktion.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Sanera ett bergrum 35 meter under jorden

Projektet omfattade sanering av diesel som lagrats där sedan kalla kriget. Ett av problemet var att rummet låg 35 meter ner i mörkret och enda sättet att komma in var att borra sig igenom en två meter tjock betongvägg som byggts för bombanfall.

Läs nästa referensprojekt