Airgrinder

Airgrinder är en produkt som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan mala, torka och separera olika material för att sälja eller deponera. Tekniken bygger på tornado-principen - den rörelse som uppstår i en cirkulerande luftström.

Material­egenskaper

Airgrinder-tekniken ger olika materialegenskaper: