Vi avvecklar och sanerar oljebergrum

Granitor Miljöteknik har avvecklat och sanerat ett 20-tal bergrum för lagring av bensin, diesel, tjockolja och naftalen. Genom lång erfarenhet och väl utarbetade rutiner för riskanalys, arbetsmiljö och tekniska lösningar är vi marknadsledande inom bergrumssanering i Sverige.

Kontakta oss