Sanera ett bergrum 35 meter under jorden

Projektet omfattade sanering av diesel som lagrats där sedan kalla kriget. Ett av problemet var att rummet låg 35 meter ner i mörkret och enda sättet att komma in var att borra sig igenom en två meter tjock betongvägg som byggts för bombanfall.

Projektet omfattade sanering av diesel som lagrats där sedan kalla kriget. Ett av problemet var att rummet låg 35 meter ner i mörkret och enda sättet att komma in var att borra sig igenom en två meter tjock betongvägg som byggts för bombanfall. Ett annat är att sanering av det här slaget alltid är förenat med risker och säkerheten är av största vikt. Det smala schaktet var igensatt och en vanlig betongsåg dög inte.

Midroc Miljöteknik behövde därför först borra fyra hål, sänka ner en medarbetare och med hjälp av en diamantvajer såga sig igenom. Med hjälp av en specialhiss sänktes sedan robotar, verktyg, kameror och arbetare ner till det 20 meter breda och 120 meter långa bergrummet fyllt med vatten och olja. Med hjälp av robotarna trycktes oljan mot pumparna och den separerade oljan kunde tas om hand och förstöras. Ovan mark som ska bli ett bostadsområde skvallrade bara ett litet pumphus om det avancerade projektet. Under jord finns nu bara vatten.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Sanering av mark och vatten vid oljedepåer inom Louddens energihamn

Oljedepåer (Univar och f.d. Shell) inom Louddens energihamn i Stockholm ska avvecklas/saneras och marken ska återställas för annan användning.

Läs nästa referensprojekt