Sanering av oljedepå i Sala

Midroc Miljöteknik har sanerat en oljedepå i Sala.

Bakgrund

En nedlagd oljedepå skulle saneras. I uppdraget ingick förutom sanering av förorenad mark även rivning av cisterner och fundament, sanering av grundvatten samt återställning.

Genomförande

Arbetena genomfördes från november 2006 till juni 2007. Inledningsvis revs cisterner och fundament. Betongen krossades på plats och materialet fraktades bort för återvinning. Två grävmaskiner, flera lastbilar med släp och en lastmaskin användes vid markarbetena. Totalt ca 27 000 ton förorenat material avlägsnades och området återfylldes med rena ersättningsmassor. De förorenade massorna kördes till Ekotecs behandlingsanläggning i Västerås.

Resultat

Marken återställdes till ursprungligt skick.

Uppdragsgivare: Preem Petroleum
Förorening: Bensin/diesel
Behandlad volym: 27 000 ton
Metod: Biologisk rening av jord och rening av grundvatten


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Sanering av gasverkstomt i Falun

Midroc Miljöteknik har sanerat markområdet kring Faluns nedlagda gasverk.

Läs nästa referensprojekt