Sanering av gasverkstomt i Falun

Midroc Miljöteknik har sanerat markområdet kring Faluns nedlagda gasverk.

Bakgrund

Den aktuella gasverkstomten ligger centralt i Falun vid sjön Tisken och där bedrevs industriverksamhet fram till i mitten på förra århundradet. Inga gamla byggnader finns kvar från den tiden. Där finns nu en skola
samt skog.

Genomförande

På grund av att föroreningarna visades sig gå djupare än befarat schaktades jorden bort ner till 4-5 meters djup. Detta också innebar att det rann till mycket vatten som fick ledas till dammar, pumpas upp och renas. I uppdraget ingick även ny 800 mm dagvattenledning genom hela området. Arbetet avslutades med plantering av träd, anläggning av gräsmatta och montering av lekutrustning. Skolan utrymdes under arbetet men togs åter i bruk när arbetet var klart.

Resultat

Arbetena utfördes enligt plan, med tillägg för de extra volymerna, under perioden maj 2011-mars 2012.

Uppdragsgivare: Falu kommun
Förorening: Cyanid, tjära och svavel
Mängd: 96 812 ton jord
Metod: Deponi


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Sanering av mark vid sågverksområde i Skellefteå

Midroc Miljöteknik har sanerat ett markområde i Skellefteå efter mer än 100 års industriverksamhet.

Läs nästa referensprojekt