Rivning av oljedepå på Bjuröklubb

En oljedepå belägen på svenska fastlandets östligaste udde, Bjuröklubb i Västerbotten, skulle rivas och marken återställas. Depån låg i anslutning till skyddat område med många historiskt, geografiskt och biologiskt intressanta objekt.

Genomförande

I Ecotec:s uppdrag ingick rivning av depån med kringutrustning. Flyttning av tre cisterner (om vardera 8000 kubikmeter) till en annan depå i Piteå genomfördes av företaget Kranteamets Industrimontage. Cisternerna lyftes och lastades på pråm för vidarebefordring. Därefter schaktades den förorenade jorden upp och lastades på pråmar för vidaretransport till EkoTec:s egen anläggning i Skelleftehamn. Den färdigbehandlade jorden lastades även den på pråm för retur till Bjuröklubb och återanvändes som fyllnadsmassor på området.

Resultat

Jorden behandlades med statisk kompostering i Ekotecs fasta behandlingssystem bestående av betongfack. I dessa är syresättning, dräneringssystem med mera integrerat för full kontroll av behandlingsprocessen. Tiden för varje behandlingsprocess uppgick till 12 veckor.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Bergrumssanering på Kvarnholmen

Midroc Miljöteknik har sanerat bergrum på Kvarnholmen i Stockholm.

Läs nästa referensprojekt