Bergrumssanering på Kvarnholmen

Midroc Miljöteknik har sanerat bergrum på Kvarnholmen i Stockholm.

Bakgrund

Kvarnholmen är belägen centralt i Stockholm, Nacka kommun, i Mälarens södra del. Hela holmen ska ska bli en ny stadsdel med lägenheter, villor och arbetsplatser. Området är ca 300 000 kvadratmeter stort och har tidigare varit ett industriområde, bl a med en kvarn och det har också varit platsen för ett stort lager av bensin och tjockolja i bergrum. I EkoTecs uppdrag ingår skimning och ventilation av två bensinbergrum samt sluttömning och skimning av åtta oljebergrum.

Genomförande

Eftersom projektet är omfattande sker grundlig planering enligt Midrocs  metodik. Den inleds med anläggningsinventering där man bedömer omfattning av arbetena och lägger upp tidsplaner. Därefter sker saneringen genom att olja och bensin pumpas upp och fraktas bort. Denna fas avslutas när bergrummen gasfri-förklaras. När de är helt tömda genomförs rivning av den fasta utrustning som finns i bergrummen. Arbetena avslutas med slutavveckling där det ingår återfyllning av vatten till den ursprungliga vattennivån samt försegling. I åtagandet ingår också ett påföljande kontrollprogram under 3-5 år.

Arbetena inleddes under försommaren 2008. Projektet pågår.

Information om uppdraget

Uppdragsgivare: 
Kvarnholmen Utvecklings AB i samarbete med Preem Petroleum 

Produkt: 
Tjockolja och bensin

Projekt: 
Avveckling av oljelager i bergrum, volym 360 00 m3 i totalt tio bergrum

Metod: 
Bergrumssanering enligt Midroc-metodik

Se filmen från Kvarnholmen


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Tjockoljesanering på industri

Teknikkrävande sanering efter oljeläckage från en oljecistern.

Läs nästa referensprojekt