Marksanering vid tre bensinstationer i Västerås

Tre gamla nedlagda bensinstationer i Västerås som anmälts till SPIMFAB skulle saneras och marken återställas till ursprungligt skick.

Genomförande

Arbetena omfattade rivning av cisterner, schaktning, transport och behandling av förorenad jord samt återställning av mark.

Arbetena genomfördes under juni-september 2008.

Uppdragsgivare: SPI Miljösaneringsfond AB (SPIMFAB)
Förorening: Bensin, diesel och fotogen
Behandlad volym: 5000 ton
Metod: Biologisk behandling


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Sanering av oljedepå i Sala

Midroc Miljöteknik har sanerat en oljedepå i Sala.

Läs nästa referensprojekt