Marksanering vid gasverket i Västerås

Midroc Miljöteknik har sanerat marken vid det gamla gasverket i Västerås. Arbetet genomfördes under juni 2009 – februari 2010. På området planeras ett upplevelsecenter inriktat på vetenskap och forskning.

Det startade 1927

Det gamla gasverket startade sin verksamhet 1927, då med kol som råvara. 1963 blev det ett bensinbaserat spaltgasverk. Särskilt tiden då gasverket drevs med kol orsakade föroreningar från råvaror, produkter och avfall.

Nära till Mälaren

En viktig del i arbetet var att minimera risken att föroreningar spreds till den närliggande Kraftverksviken i Mälaren. Projektet omfattade schaktsanering, sortering och borttransport samt återfyllnad. Arbetet utfördes till viss del även under vatten i Kraftverksviken, bl a grävmuddring av 12 m3 stenkolstjära.

För att undvika spridning av föroreningar till Mälaren lades en skyddsbarriär i form av en ”miljögardin” av geotextil ut i vattnet. Det sanerade området användes tidigare bl a till båtuppställningsplatsmed en betongkaj i anslutning. Under arbetets gång utökades EkoTecs entreprenad till att även omfatta rivning av denna kaj.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Rivning av oljedepå på Bjuröklubb

En oljedepå belägen på svenska fastlandets östligaste udde, Bjuröklubb i Västerbotten, skulle rivas och marken återställas. Depån låg i anslutning till skyddat område med många historiskt, geografiskt och biologiskt intressanta objekt.

Läs nästa referensprojekt