Underhåll av säkerhetssystem i Stockholms trafiktunnlar

Det är på natten det händer. När trafiktunnlarna med jämna mellanrum stängs av för underhåll av säkerhetssystemen, då rullar Granitor Electros, tidigare Midroc Electros, servicebilar in. Allt arbete i tunnelrören sköts nattetid, för att störa trafiken så lite som möjligt. Så när de flesta sedan flera timmar har avslutat sin arbetsdag, samlas ett gäng säkerhetstekniker från Granitor Electro för en "morgonkaffe".

Kan känna sig liten

Nattetid är all trafik avstängd och det är fritt fram att promenera mitt i körbanan. Men på dagtid ser det helt annorlunda ut. Att då ta sig från bilen till driftutrymmena som finns längs med tunneln, kan få den starkaste att känna sig liten.

– När vi ska in i driftutrymmen, det är åtskilliga i varje tunnel, måste vi hoppa ur bilen och snabbt ta oss in genom dörren till lugnet på andra sidan. Man känner sig väldigt liten de få sekunderna, när bilarna susar förbi, säger Eric Johnsson, projektchef.

Därför är det ibland ”30”

Han förklarar att det är en av anledningarna till att det ibland bara är tillåtet att köra 30 km/h, något som för en vanlig bilist som tänker ta sig igenom tunneln på några minuter kan reagera på:

– Om det är mycket trafik dagtid, kan vi ringa till Trafik Stockholm och be dem sänka hastigheten till 30 km/h. Allt för att inte riskera säkerheten för oss som jobbar med underhållet i tunnlarna, den går garanterat alltid först, säger Eric.
Att ha det förtroendet, att kunna ringa och be att trafiken på Stockholms mest trafikerade vägsträckor anpassas, är onekligen speciellt.

Stort ansvar för säkerheten

Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, ansvarar för allt förebyggande och avhjälpande underhåll av teknikområde TELE i Stockholms trafiktunnlar och vissa broar på uppdrag åt Trafikverket.

En viktig del i uppdraget är kamerorna. De finns för att övervaka trafiken, för att snabbt via de digitala trafikskyltarna kunna anpassa trafiken om något händer. Till exempel en olycka. Minsta lilla störning leder snabbt till långa köer och det är något man i möjligaste mån vill undvika i tunnlar.

Rent praktiskt handlar arbetet mycket om att kontrollera att kamerorna och annan utrustning fungerar och vid behov byta ut delar. Det kanske inte låter som så mycket. Men:

– Hela Norra länken i Stockholm är övervakad och där sitter det ca 450 kameror, säger Eric.

De andra delarna som ingår i säkerhetssystemet och ses över med jämna intervaller är exempelvis brandlarm, nödknappar, nödtelefoner, kameror, radio, inbrottslarm, passersystem och SDS (Stop Detection system), om någon bil stannar i tunneln). Allt måste fungera, det finns inte utrymme för att något inte fungerar. Därför testas några delar i systemet varje månad, andra någon gång en gång per år.

En orsak till att Granitor Electro fick uppdraget att underhålla säkerhetssystemen i Stockholms trafiktunnlar och vissa broar, är den långa erfarenhet av liknande uppdrag i Göteborg.

Fakta

Uppdraget består av: Förebyggande underhåll*, handlar om att regelbundet säkerställa att den tekniska utrustningen fungerar. Avhjälpande underhåll*, handlar till exempel om att byta ut tekniska delar (kameror med mera) som inte fungerar. Reinvesteringar, handlar om mindre ombyggnationer och förbättringar av de tekniska systemen. *Trafikverkets begrepp

Bakgrund

En orsak till att Midroc Electro fick uppdraget att underhålla säkerhetssystemen i Stockholms trafiktunnlar och vissa broar, är den långa erfarenhet av liknande uppdrag i Göteborg.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Utmanande klimat i simhall i Borlänge

Granitor Electro för all service av el- och säkerhetssystemen i simhallen Maserhallen i Borlänge.

Läs nästa referensprojekt