Utmanande klimat i simhall i Borlänge

Det började med en offertförfrågan "på el" till Maserhallen i Borlänge. Fågan kom från Hus och Markbyggarna AB (HMB). Trots svårigheterna med elinstallationer i en simhall, valde Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, att anta utmaningen.

Bra beslut

Inom Granitor Electro fanns det en viss skepsis mot beslutet, berättar Jonas Andersson, avdelningschef i Borlänge:

– Jag fick rådet att dra mig ur, eftersom man hade dåliga erfarenheter från att bygga just simhallar. Miljön, med klor och salt och fukt, ställer helt andra krav än vi är vana vid. Men jag såg just det som en utmaning, säger Jonas.

Tacksamt med fler kompetensområden

När arbetet hade påbörjades samlade Jonas ihop all den kompetens som finns på Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, han såg kunde bidra till bygget.

– Vi är en fullskalig leverantör inom el och teknik och kunde därför erbjuda HMB kompetenser inom säkerhet och fastighetsautomation i själva byggfasen, berättar han. 

Att ha flera kompetenser från samma leverantör underlättade installationsarbetet, inte minst för det team som ansvarade för säkerhetsinstallationerna. För dem var det ett lyft då de fick helt andra möjligheter att leverera.

Vi kommer ofta in lite senare i projekten och upptäcker ofta att man har missat exempelvis kanalisation för passersystemet. Så istället för att enligt plan börja dra ledningar för passersystemet, så tvingas vi påpeka en miss. Vilket inte är ett tacksamt sätt att börja ett jobb, även om det inte är vårt fel, säger Robert Bäckström.

Avgörande trygghet

Att ha flera delar av den egna organisationen på plats på bygget gav en trygghet som Granitor Electro i efterhand har uppmärksammat internt. Enligt de ledande montörerna fick man en en trygghet som gjorde det lättare att våga utmana och våga komma med förbättringsförslag, vilket alla i långa loppet vann på.

– Jag vågade ifrågasätta ritningarna på ett sätt som jag inte hade gjort om jag inte hade haft tryggheten från den egna organisationen att falla tillbaka på, säger Tobias Eriksson på Granitor Electro.

Han menar att flera småproblem, som alltid dyker upp, lätt kunde lösas eftersom de lyftes i tid.

– Man kan säga att vi hjälptes åt att ha koll på varandras intressen, så att inget kunde falla mellan stolarna. Vi hade alla fokus på slutresultatet och inte vara vår egna del, vilket var avgörande, säger Tobias.

Avslutet blev en början

Ett av de bästa betygen man som leverantör kan få är ett fortsatt samarbete med kunden och ett utökat förtroende. Därför var det med glädje montörerna som ansvarade för alla installationerna kunde hälsa sina kollegor från serviceavdelningen välkomna när arbetet var slutfört.

Om Maserhallen

Under byggfasen ansvarade Midroc Electro för el- och säkerhetsinstallationerna, samt delar av fastighetsautomationen. Idag ansvarar Midroc Electro för all service av el- och säkerhetssystemen. Uppdragsgivare för projektet var Hus och Markbyggarna AB, som byggde åt Borlänge kommun


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Elinstallationer som triggar sinnena

En SPA- och hotellanläggning med visionen att, med ljus- och ljudinstallationer, trigga gästens alla sinnen. Byggd utan installationsritningar, på mindre än ett år.

Läs nästa referensprojekt