En underhållsfri solcellspark i Göteborg

Inom loppet av två år lyckades Göteborg Energi, tillsammans med Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, fördubbla effektuttaget per kvadratmeter solceller.

Göteborgs Energi ville inom två år kunna leverera minst 10 MW solel och lät 2018 bygga en solcellspark med 5,5 MW installerad effekt på en yta av 11 Ha i Säve. Sedan byggde man en till som ger 5,5 MW installerad effekt i Utby på en yta av 5,5 Ha.

Enorm teknikutveckling

Arash Zandesh, projektledare på Göteborgs Energi, berättar om den otroliga teknikutveckling som ligger bakom att man på två år mer eller mindre har lyckats fördubbla effektuttaget:
– Förutom att tekniken har utvecklats enormt på bara dessa två år, gjorde vi i projektgruppen på Göteborgs Energi en omfattande utredning med avseende på erfarenheter från den första anläggningen vi byggde, samt andra stora solcellsparker i europiska länder. Detta ledde fram till en fullständig kravspecifikation för upphandling av entreprenader inom solkraft, elkraft, bygg, mark och geoteknik. Ungefär 1000 sidor lång, säger Arash Zandesh.

Uppdraget var att bygga en så underhållsfri anläggning som möjligt och ta tillvara de senaste tekniska lösningarna, för att få bästa möjliga verkningsgrad.
– Vi hade en massa obesvarade frågor med tanke på tekniken, inte minst gällande anpassningen till nordiskt klimat, säger Arash Zandesh.

Valet av leverantör avgörande

För att lyckas leverera en toppmoderna anläggning var valet av leverantörer viktigt. Därför valde man att samarbeta med Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, som man har anlitat tidigare vid byggandet av transformatorstationer och ställverk, både hög- och lågspänning.

Vi hade höga krav på val av produkter och själva installationen. Jag handplockade konsulter till vår projektgrupp från i princip hela Sverige, säger Arash.

Klarade tuff tidplan

Som så ofta var tidplanen tuff, anläggningen skulle i princip byggas på tre månader under vintern 2020/2021. Att ha klarat den är något Tobias Johansson, projektledare på Granitor Electro, är nöjd med.
– Vår projektgrupp la mycket tid på att gå igenom alla detaljer i projekteringen för att underlätta utförandet på plats, där decembervädret stundtals gjorde framdriften tuff, berättar Tobias.

Otippade frågeställningar

Det låter kanske lite otippat, att som elinstallatör ha stort fokus på markförhållandena. Men det är en annan avgörande pusselbit, särskilt som marken i detta fallet ligger i direkt anslutning till Säveån, dvs väldigt instabil.

För oss var det helt nytt, att ta del av geotekniska undersökningar, utföra markprojekteringen och anläggningskonstruktionen. Det lades stor vikt vid att säkerställa att anläggningen inte skulle påverka marken på något sätt. Det har varit en stora utmaningarna i detta projekt, och samtidigt det som gjort det så spännande, säger Tobias.
 

Fakta: Säve Utby
Byggd 2018                              2020 (i drift januari 2021)
Effekt solpaneler         270 W 375 W
Anläggningens area:    11 Ha 5,5 Ha
Installerad effekt   5,5 MW DC 5,5 MW DC
Producerad effekt 4,5 MW AC 4,5 MW AC
Beräknad årsproduktion 5400 MWh. 5400 MWh.
Antal paneler       ca.21000 st.  ca. 14500 st
Antal växelriktare:      42 st. 30 st.
Antal villor som kan försörjas:    1000                                          1000


Aktuell produktion kan du se här

Fakta

Electro ansvarade för konstruktion, leverans av transformatorstation (högspänning, lågspänning, signalhantering mot överordnat systemet för larmhantering och transformatorer),  samt all kraftinstallation på AC sidan.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

El och säkerhet på kasinot i Göteborg

Svenska Spel anlitar Granitor Electro för att se över säkerheten och ellinstallationer för kasinot i Göteborg.

Läs nästa referensprojekt