Ett helhetsåtagande inom el och säkerhet på kasinot i Göteborg

Elanläggningen och säkerhetssystemet är av naturliga skäl viktiga på ett kasino. Därför valde Svenska Spel att utöka sitt förtroende för Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, från att gälla till säkerhetslösningar till att även omfatta elinstallationerna på kasinot i Göteborg, när det byggdes ut.

När Svenska Spel moderniserade kasinot i Stockholm ansvarade Granitor Electro, tidigare Midroc Electro, för el- och larminstallationerna. Det var ett arbete som flöt på bra. Så bra att det resulterade i en central upphandling, där Granitor Electro som företag fått uppdraget av Svenska Spel att göra uppgraderingen på alla fyra kasinon i Sverige.

Finns det en elfirma på Granitor Electro?

När det var dags att bygga ut kasinot i Göteborg, fick Granitor Electro ånyo förtroendet att installera säkerhetslösningarna. Även det arbetat flöt på enligt plan, och när jobbet väl var klart och utrustningen packad, fick teamet frågan om de även hade tillgång till en ”elfirma på Electro?”.

Då kom den lokala serviceavdelningen på Granitor Electro in i bilden, ledd av Pierre Samuelsson, som idag ansvarar för elservicen på kasinot. För Pierre var det såklart tacksamt att lämna anbud på service, när det redan finns en etablerad och väl fungerande kundkontakt.

– Det är en förmån, samtidigt som det förpliktar och även gör att man verkligen vill göra sitt yttersta, säger Pierre.

En stor dag hägrade

Under hela installationstiden, från vintern 2017 till våren 2018, hade de hela tiden med sig datumet för en stor dag - dagen då man skulle byta systemet i känsliga utrymmen. Det var en dag då inget fick gå fel, det fanns inte tid att störa verksamheten med fel. Teamet som skötte installationen mötte upp klockan 0500 på morgonen.

– Det var en stor dag. När vi samlades för en gemensam kopp kaffe var det knäpptyst, ingen sa ett ord om det jobb som skulle göras. När vi väl kom till själva utrymmet, delade killarna upp sig två och två och började direkt jobba, under tystnad, minns Lars Karlsson, Granitor Electro.
 

Ett minne för livet

Det märks att dagen gjort intryck på honom. Att allt fungerar som det ska är en bekräftelse, hur lång erfarenhet man än må haft. Alla teammedlemmar är i efterhand rörande överens om att det var ett uppdrag som fick var och en av dem att växa som individer. Och det är en av de häftigaste lärdomarna.

– Vi kom in med lite kunskap, men kom ut med en helt annan kunskap. Det kändes, det var en enorm personlig utveckling, säger Lars.
 

Företagskulturen viktig när tiden är knapp

Det handlar alltså till stor del om de mjuka värdena. Men det finns även hårda fakta. Som att grundhandlingarna, det vill säga ritningarna, var bra. Till och med väldigt bra. Vilket bidrog till att det sällan uppstod frågor kring vad som skulle göras, utan man kunde låta fokus vara på att på bästa möjliga sätt lösa uppgiften. Löser man den, blir det bra.

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}


Underhåll av säkerhetssystem i Stockholms trafiktunnlar

Granitor Electro ansvarar för underhåll av säkerhetssystemen i Stockholms trafiktunnlar och vissa broar. Uppdraget handlar om att säkerställa att teknisk utrustning fungerar.

Läs nästa referensprojekt