Underhåll med från start i fordonsfabrikens investeringsprojekt

När den nya fabriksanläggningen Nya Gjuteriet ska planeras och byggas tas underhållet med redan i de tidiga projektfaserna.

Genom att arbeta proaktivt med underhållet kan vi förlänga livslängden på anläggningen och förutse problem innan de uppstår. För vår kund innebär det en mer energi- och kostnadseffektiv leverans. Dessutom blir det mer driftsäkert från investeringsförfarandet och onödiga underhållsinsatser kan förebyggas.

I projektet ses underhållet som en stödresurs i planeringen, alla maskiner som ska köpas in får en tydlig genomgång med underhåll och drift i åtanke - Amanda Sten är Asset Management-konsult på Midroc Project Management (nuvarande Aenigma) och en del av projektteamet för underhåll för den nya fabriksanläggningen.

- Vår roll som underhållsingenjörer är att skapa rätt förutsättningar för kunden att driva sin anläggning rätt. Vi utför grundligt förarbete och utvärderar hela tiden projektet utifrån viktiga parametrar för hur anläggningen ska drivas, skötas och underhållas. Vi ser till så att alla maskiner är anpassade och så enkla saker som att vi vet var vi sparar bruksanvisningar till när vi kommer behöva dem. Vi vill lämna över en startklar anläggning som kunden kan driva och underhålla på bästa tänkbara sätt, i många år framöver, berättar Amanda.

I den nya fabriken ska lastbilsmotorer gjutas och ta form. Produktionsstart är under 2021 men projektet är i full gång och anläggningens nya utrustning testas och utvärderas noggrant under 2020.

Amanda Sten, Asset Management-konsult på Midroc Project Management


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

BAS P/U - Byggherrens arbetsmiljöansvar

Att säkerhet på våra arbetsplatser är en högt prioriterad fråga finns det knappt någon som ifrågasätter.

Läs nästa referensprojekt