Reservdels-optimering – en nyckel för framgångsrikt underhållsarbete

Att arbeta mer aktivt med reservdels- och förrådsoptimering innebär många fördelar. Arbetet blir mer effektivt, vi sparar utrymme och vi kan planera åtgången av reservdelar utifrån planerade underhållsarbeten bland annat. Men vad handlar reservdelsoptimering om egentligen och är det verkligen avgörande?

Andreas Karlsson är projektledare på Midroc Project Management (nuvarande Aenigma) och jobbar idag som uthyrd Team Leader hos en av våra kunder. Han menar att reservdelsoptimering handlar om att sätta strukturer och att effektivisera arbetet för att upprätthålla planerad driftsäkerhet till lägsta livstidskostnad. Förrådsoptimering innefattar så mycket mer än om att bara minska lagernivåer.  


- När anläggningen behöver genomföra ett underhållsstopp och projektet väl är igång är förrådet med reservdelar jätteviktigt. Om någon del är trasig så behöver vi ersätta den snabbt och ibland måste vi beställa nya delar. Men många gånger beställer vi nya delar som kanske redan finns på vårt lager för reservdelar, men eftersom vi inte jobbar strukturerat med det så missar vi det, berättar Andreas. 


Att jobba förebyggande med reservdelslagret är alltså något som i hög grad påverkar projektets framfart. För att inte tala om pengarna vi kan spara och tiden som vi kan effektivisera. När anläggningar ska genomföra sina underhållsstopp måste allt ske enligt planerna. Genom att jobba med förebyggande underhåll kan du förutse vilka aktiviteter som behövs, och genom att kombinera det med planering av reservdelar och förråd möjliggör du att processen flyter så bra som möjligt. Det är alltså en grundläggande funktion för ett lyckat underhållsarbete, vilket nu alltfler förstår vikten av. 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Byggherressamordnare Kallhäll Centrum

Midroc Project Management fick uppdraget som byggherressamordnare åt Järfälla Kommun i projekt Kallhälls Centrum. Projektet inkluderar ny bostadsbebyggelse om ca 300 lägenheter, anläggning av nya fjärrvärme- och VA-ledningar, två parkeringsdäck samt allmän torgyta.

Läs nästa referensprojekt