Koldioxidfångst – rätt väg för att nå klimatmålen?

Världen står inför en stor utmaning för att klara av uppställda klimatmål. En omställning av vår energiproduktion tillsammans med förändrade beteenden är ett måste. Troligen behöver dock vi ta ännu mer radikala steg och också fånga in och lagra den koldioxid som annars skulle släppts ut från industrianläggningar och kraftvärmeverk, en teknik som ofta benämns som CCS – Carbon Capture and Storage. 

Många menar att om CCS ges rätt förutsättningar kan tekniken utvecklas till att bli en viktig del av lösningarna för att minska halten av koldioxid i vår atmosfär. Detta är tydligt om inte annat genom den s.k. “Klimatpolitiska vägvalsutredningen” som regeringen presenterade i slutet av januari. På flera håll i Sverige och i världen genomförs därför nu storskaliga försök att fånga in, komprimera och transportera koldioxid, som sedan ska lagras djupt ner i berggrunden. Sverige har goda förutsättningar att lyckas i denna utveckling då det är ett fåtal anläggningar som står för en mycket stor del av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. Räknar man även in biobränsleeldade anläggningar – så kallad BECCS, Bio Energy CCS - är potentialen ännu större. 


Midroc Project Management (nuvarande Aenigma) medverkar i flera av pågående projekt med syftet att utveckla tekniken mot etablering av storskaliga anläggningar redan inom de närmsta 4–5 åren. Mikael Kullman är enhetschef för Teknikenheten på Midroc Project Management och han förutspår att tekniken kommer att spela en betydande roll i Sveriges strävan att uppnå klimatmålen. Tekniken är nu på gång! Utmaningarna är delvis tekniska, men det krävs även en utveckling av förutsättningarna när det kommer till regelverk och ekonomi för att tekniken långsiktigt ska kunna vinna mark.  

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Underhåll med från start i fordonsfabrikens investeringsprojekt

När den nya fabriksanläggningen Nya Gjuteriet ska planeras och byggas tas underhållet med redan i de tidiga projektfaserna.

Läs nästa referensprojekt