Byggherressamordnare Kallhäll Centrum

Byggherressamordning åt Järfälla Kommun i projekt Kallhälls Centrum. Projektet inkluderar ny bostadsbebyggelse om ca 300 lägenheter, anläggning av nya fjärrvärme- och VA-ledningar, två parkeringsdäck samt allmän torgyta.

Byggherressamordning åt Järfälla Kommun i projekt Kallhälls Centrum. Projektet inkluderar ny bostadsbebyggelse om ca 300 lägenheter, anläggning av nya fjärrvärme- och VA-ledningar, två parkeringsdäck samt allmän torgyta. Torget kopplas till en ny pendeltågstation via en ny gång och cykelbro. Midroc Project Management (nuvaranade Aenigma) samordnar arbetet som utförs av flera byggherrar samt projektering och upphandling av entreprenör för anläggning av torgytan.

  • "En ny översiktsplan för Järfälla har vunnit laga kraft under 2014. I den framtidsbild som redovisas markeras Kallhälls centrum som ett område med urban och stadsmässiga struktur." (Detaljplan)
  • "Den föreslagna bostadsbebyggelsen innehåller sammanlagt ca 300 lägenheter" fördelat på 6 huskroppar mellan 4 och 16 våningar (Detaljplan)
  • Projektering och finplanering av torg och gångytor
  • Planområdets areal uppgår till ca 3,4 ha

Kund: Järfälla Kommun
Varaktighet: 2016-2021


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Clarion Arlanda

Midrocs uppdrag är att tillsätta projektledningsorganisation, partneringledare samt KA vid nybyggnationen av hotell Clarion Arlanda åt Swedavia.

Läs nästa referensprojekt