BAS P/U - Byggherrens arbetsmiljöansvar

Att säkerhet på våra arbetsplatser är en högt prioriterad fråga finns det knappt någon som ifrågasätter.

Sen 2009 är det även lagstadgat att det på alla arbetsplatser ska finnas en arbetsmiljösamordnare som samordnar arbetsmiljöarbetet går så säkert till som möjligt, för att minska olyckor och tillbud och för att säkerställa att alla människor som går till jobbet ska komma hem i samma skick som de lämnade hemmet.

På varje bygg- och anläggningsarbetsplats ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare som har en helhetssyn över arbetsmiljön på plats. Byggarbetsmiljösamordnaren behöver rätt utbildning, erfarenhet och kompetens för uppdraget enligt arbetsmiljölagen.

Vi på Midroc Project Management (nuvarande Aenigma) erbjuder utbildningar för dig som ska hantera arbetsmiljöfrågorna i projektering- och planeringsskede (BAS-P) såväl som till dig som ska samordna arbetsmiljöarbetet under utförandefasen (BAS-U). Vår utbildning vänder sig till dig som arbetar med säkerheten för industri- och bygganläggningar.

 

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Reservdelsoptimering – en nyckel för framgångsrikt underhållsarbete

Att arbeta mer aktivt med reservdels- och förrådsoptimering innebär många fördelar. Arbetet blir mer effektivt, vi sparar utrymme och vi kan planera åtgången av reservdelar utifrån planerade underhållsarbeten bland annat. Men vad handlar reservdelsoptimering om egentligen och är det verkligen avgörande?

Läs nästa referensprojekt