Prövotidsredovisning – Driftsättning av bergrum

Nynas AB

Utmaning

I samband med driftsättning av bergrum BCA4 var Nynas AB ålagda enligt deldom från Mark- och miljödomstolen att under en prövotid kvantifiera totala utsläpp samt dess koncentration och variation i tid av lättflyktiga kolväten (VOC) för slutgiltig bestämning av utsläppsvillkor. Även driftsättningens påverkan på grundvattennivåer ingick då oljeråvaran lagras på en fast vattenbädd.

I ovanstående scope ingick även utredning av tänkbara möjligheter att begränsa utsläppen med avseende på effekt och kostnad samt framtagande av en prövotidsredovisningsrapport för Nynas AB att presentera till Mark- och Miljödomstolen inom sex månader efter driftsättning.

En stor utmaning i projektet var tidsplaneringen av genomförande av de mätningar som skulle utföras då driftsättningen var beroende av leveransdatum av den oljeråvara som skulle lagras i BCA4 samt den pågående Covid-pandemin som kraftigt begränsade möjligheten till förberedande platsbesök.

 

Lösning

För att mitigera riskfaktorn som det initialt osäkra driftsättningsdatumen tog Aenigma (med stöd av Liljemark Consulting) tidigt fram en projektplan med hög grad av flexibilitet som även inkluderade upphandling underkonsult (IVL) för det faktiska genomförande av de mätningar som krävdes och förberedande tillståndsarbeten.

Detta innebar att när driftsättningsdatum fastställts kunde projektet mycket snabbt mobilisera och utföra de arbeten som krävdes utan kompromisser mot kundens tillståndshantering samt restriktioner med avseende på Covid-pandemin.

 

Positiv skillnad

Vid slutförande av projektet levererades en prövotidsredovisning samt en detaljerad projektrapport till Nynas AB som påvisade att driftsättning av BCA4 med oljeråvara ej innebär en ökad risk för dess verksamhet samt rekommendationer för framtida säker drift av BCA4.

 

Projekt: Prövotidsredovisning – Driftsättning bergrum BCA4

Kund: Nynas AB

Varaktighet: 2020-2021

Levererade timmar: 335 h

Kontakt på Aenigma: Johan Samuelsson, Processingenjör


Projektledning av en ny stadsdel – Barkabystaden II

Järfälla kommun 

Läs nästa case