Projektledning för att skapa tillgänglighet och driftsäkerhet i gruva

Boliden Garpenberg

Utmaning

Under våren 2020 upprättades en strategisk målbild (5 år framåt) av hela organisationen med underliggande fokusområden för underhållet i Garpenberg.

Planenligt så bröts sedan den övergripande strategin ned på respektive avdelning med fokus på sektion gruva för att skapa samsyn, prioritera och identifiera faktiska aktiviteter. Parallellt med detta utfördes även en nulägesanalys över underhållet och dess processer.

Projektet (i linje med strategiplanen) berör människor och arbetssätt på många punkter. Nuvarande kultur, beteenden, ryggsäckar, individer samt dialogklimat är viktiga punkter att beakta och respektera .

Förutsättning för projektets genomförande är att gruvans ledningsgrupp är överens om det arbetssätt som skall implementeras samt att samtliga i linjeorganisationen känner ett ägandeskap för utvecklingen och implementeringen av nya verktyg och arbetssätt.

 

Lösning

Aenigma (tidigare Midroc Project Management) anlitades för leda förändringsarbetet i att ta fram  både systemstöd, uppdaterad dokumentation samt förbättrade arbetssätt och samsyn mellan drift och underhåll för att nå hög tillgänglighet och driftsäkerhet i gruvans produktionssystem.

Projektet delades upp i tre leveranspaket för att nå kundens målsättning:

  • Bas data
  • Roller och Processer
  • Organisation och ansvarsfördelning

Under projektet har 3 GAP analyser genomförts för att mäta leverabler och framdrift i projektet. Dessa genomfördes vid projektets början, mitt och slut.

 

Positiv skillnad

Genom att avlasta Bolidens linjeorganisation med det administrativa arbetet som projektledare fick linjeorganisationen mer tid över för att påverka och implementera arbetssätt i organisationen.

Projektet har ökat samarbete och förståelse mellan drift och underhåll samt förbättrat systemstödet vilket skapat bättre planföljsamhet och produktivitet för Boliden Garpenberg.

 

Projekt: Tillgänglighet och Driftsäkerhet Gruva

Kund: Boliden

Varaktighet: 2021 Q1-2022 Q1

Totalt levererans: 6000 h

Investering: 6 Mkr

Kontakt på Aenigma: Magnus Lundin 


Projektledning av en ny Filmstad

Uppsala Akademiförvaltning

Läs nästa case