Projektledning av investeringsprojekt

Boliden Garpenberg

Utmaning

Boliden Garpenberg genomförde under andra halvan av 2018 fram till utgången 2020 ett investeringsprojekt omfattande 8 delprojekt för att öka den årliga produktionen från 2,65 Mton/år till 3.0 Mton/år.

För genomförandet valde Boliden att skapa ett överordnat projekt med ett antal delprojekt inom olika produktionsområden där man anlitade Aenigma (dåvarande Midroc Project Management) för sammanhållande projektledning samt delprojektledare för ett antal av de ingående delprojekten.

 

Lösning

Aenigma anlitades för sammanhållande projektledning för hela investeringen samt bemanning av projekt-organisationen med ytterligare 3 delprojektledare.

Utöver projektledning så har Granitor Electro (dåvarande Midroc Electro) anlitats för elinstallationer i projekt både över och under jord.

Viktig framgångsfaktor i projektet var att projektledare från Aenigma arbetade gemensamt med och sågs som en del av linjeorganisationen istället för enbart ses som leverantör.

Positiv skillnad

Genom att avlasta Bolidens linjeorganisation med det administrativa arbetet som projektledare fick linjeorganisationen mer tid över för att påverka och detaljgranska de tekniska lösningarna för att få en väl fungerande anläggning som motsvarade kravställningen.

Då målet med investeringen var att nå 3 Mtons produktionstakt 2020 och att Boliden Garpenberg processade

3 Mton innan årsskiftet samma år innebar att hela projektet var mycket lyckat och väl genomfört tillsammans med kunden.

 

Projekt: Projektledare Garpenberg 3.0 Mton

Kund: Boliden

Varaktighet: 2018-2020

Totalt levererans Aenigma och Granitor Electro: c:a 25 000h

Investering: 330 Mkr

Kontaktperson på Aenigma: Magnus Lundin


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Projektering av ny fjärrkylanläggning

Mölndals Energi

Läs nästa case