Förrådsoptimering

Outokumpu

Utmaning

Ett centralt koncernövergripande beslut låg till grund för att minska det bundna kapitalet av reservdelar och förnödenheter med 15 %.  

 

Lösning

Efter att en analys av den data som fanns kring reservdelar och förnödenheter så kunde projektet belysa ett visst överlager av reservdelar och förnödenheter, samt vissa reservdelar och förnödenheter som inte längre avänds i versamheten.

I samråd med verksamheten kunde vissa reservdelar och förnödenheter skrotas ut samt att beställningspunkter och ekonomiska orderkvantiteter kunde uppdateras i förrådssystemet för att säkerställa att verksamheten får de reservdelar de behöver, när de behöver dem. 

 

Positiv skillnad

Projektet kunde minska det bundna kapitaet enligt målbilden och förrådet fick mindre reservdelar och förnödenheter att hantera, tex att inventera. Förrådet fick tomma lagerytor för framtida nyinlägg. Datan i förrådssystemet kvalitetssäkrades och med det kunde man börja lita på informationen i systemet.

Mindre reservdelar i förrådet leder till mer frigjord tid för personalen som de i sin tur kunde fokusera på att kvalitetssäkra de kvaravarande reservdelarna i förrådet, tex genom förebyggande underhållsåtgärder.

Det som uppskattades mest från underhållsavdelningens sida var att med sann information i systemet så hade projektet säkrat tillgängligheten av reservdelar, det vill säga att underhåll fick sina reservdelar när de behävde dem.

 

Projekt: Förrådsoptimering

Kund: Outokumpu 

Varkatighet: 2019 

Funktion: Projektledare

Kontakt på Aenigma: Andreas Karlsson, Asset Management Consultant 


Kvalitetssäkring av trycksatta anordningar

Stockholm Exergi

Läs nästa case