Byggherresamordnare Kallhäll Centrum

Järfälla Kommun 

Utmaning

Projektledning och Byggherressamordning åt Järfälla Kommun i projekt Kallhälls Centrum. Projektet inkluderar förtätning av en befintlig centrum med ny bostadsbebyggelse om ca 350 lägenheter fördelat på fem huskroppar, anläggning av nya lokalgator inklusive nya fjärrvärme, VA, el och fiberledningar, två parkeringsdäck samt allmän torgyta. I samarbete med trafikverket har Torget kopplas till en ny pendeltågstation via en ny gång och cykelbro.

 

Lösning

Aenigma samordnar arbetet som utförs av flera byggherrar samt projektering, upphandling och projektledning av entreprenörer för anläggning av samtliga kommunala delar.

 

Positiv skillnad

Kallhälls Centrum är nu en moderniserade område där människor kan leva, utvecklas och mår bra. Samtliga platser för allmänheten har förvandlats med omsorg för att kunna ge möjligheter för alla människor oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

 

Projekt: Kallhäll Centrum 

Kund: Järfälla Kommun 

Varaktighet: 2016-2022

Total levereans: Projektledning, Byggledning, Byggherresamordning, övriga projektadministrativa tjänster

Kontakt på Aenigma: Robert de Montigny, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad 


Förrådsoptimering

Outokumpu

Läs nästa case