Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Aenigma arbetar enligt ett processorienterat ledningssystem, MMS, där kvalitets-, miljö och säkerhetsledning är integrerade delar.