Vårt ledarskap

Ett gott ledarskap ska enligt oss skapa trygga medarbetare och grupper som vågar och vill bidra till sin egen och bolagets utveckling.