Samarbetsprojekt effektiviserar restaureringen av Svinesundsbron

När Midroc Alucrom fick uppdraget att restaurera nya Svinesundsbron valde de att samarbeta med Midroc Ställningar för att möjliggöra den mest effektiva lösningen för projektet.

Nya Svinesundsbron förbinder Sverige med Norge och stod klar för fjorton år sedan. Väder, vind och trafik har slitit på bron, och det är nu dags att reparera delar av den. Midroc Alucrom och Midroc Ställningar genomför ett unikt sammansatt projekt där blästring, målning och en specialutformad ställningsbyggnation har tagits fram för att möta de krav som den komplicerade broreparationen kräver.

Underhållsarbetet startade i juni 2019 och Alucrom kommer att reparera betongskador som uppstått under åren och förbättra målningsarbetet på bron. Dessutom är brons kantbalkar i behov av blästring. Broreparationen är ett komplext projekt och dessutom måste trafiken flyta på som vanligt, inte störas av reparationen. Projektet pågår fram till 2022, och arbetet pausas under vintermånaderna.

Midroc Ställningar levererar en speciallösning som är anpassad efter just denna bro, och till detta projekts unika behov. Med hjälp av nytänkande lösningar och med noggrann projektplanering kan ställningarna monteras på bron utan att framkomligheten begränsas.

En av Midrocs största fördelar är att kunna erbjuda kompletta, skräddarsydda lösningar till våra kunder. Till Svinesundsbron levererar vi en lösning med blästring, målning och ställningar genom ett och samma projekt.    

Thomas Johansson är affärsområdeschef för Entreprenad hos Alucrom. 
 -Jag är oerhört stolt över detta projekt där vi tillgodoser kundens önskemål utan olika mellanhänder. När vi är totalentreprenör kan vi säkerställa att kunden får bästa tänkbara lösning till högsta kostnadseffektivitet.  

Vill du veta mer om vårt åtagande vid Svinesundsbron?  

Kontakt: 
Midroc Alucrom
Thomas Johansson, Affärsområdeschef Entreprenad
+46 10 470 73 75  

Midroc Ställningar
Jens Lihnell, Avdelningschef Göteborg
+46 10 470 79 57

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Över 30 000 projekttimmar på ställningsarbeten, helt utan olycksfallstillbud

ST1 Raffinaderi behövde stoppa sin anläggning. Det behövde Väröbruk också. Två stopp samtidigt under 4 veckors tid, där 1 500 respektive 700 ton ställningar behövde byggas upp.

Läs nästa referensprojekt